فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

مشاوره
حضور متقاضیان و علاقمندان به ساخت گلخانه و پرورش گل و گیاه در دفتر شهرک بزرگ گلخانه ای فرهیختگان
علاقمندان می‌توانند با کارشناسان گلخانه برای ساخت صفر تا صد یک گلخانه مشاوره بگیرند.
شهرک بزرگ گلخانه ای فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان