برگزاری تور آموزشی و بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان نیروی انتظامی

برگزاری تور آموزشی و بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ویژه کارکنان و خانواده های معزز نیروی انتظامی با حضور سردار دادگر فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان گلستان