آخرین اخبار

تکثیر گیاه دراسینا کامپکت همراه با کارآموزان

تکثیر گیاه دراسینا کامپکت همراه با کارآموزان
بیشتر بخوانید

روند رشد گیاهان اختر و کوکب کاشته شده در مزرعه

روند رشد گیاهان اختر و کوکب کاشته شده در مزرعه
بیشتر بخوانید

آشنایی با کاشت و تولید گل های پیازی و سوخوار توسط دکتر باباربیع

آشنایی با کاشت و تولید گل های پیازی و سوخوار توسط دکتر باباربیع
بیشتر بخوانید

برگزاری کارگاه تکثیر گیاهان زینتی توسط دکتر حبیبی

برگزاری کارگاه تکثیر گیاهان زینتی توسط دکتر حبیبی
بیشتر بخوانید

فروش گل و مشاوره تخصصی

گلخانه فرهیختگان سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
بیشتر بخوانید

کاشت بذر نخل شامادورا

در شهرک گلخانه ای سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
بیشتر بخوانید