برگزاری نشست مشترک

برگزاری نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن،کشاورزی گرگان و هیات نمایندگان و رئییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در راستای بهره گیری از امکانات و توانمندیهای طرفین در زمینه اقتصادی و صادرات گل و گیاهان زینتی به کشور های آسیای میانه