حضور کارآموزان دانشجو و فارغ‌التحصیل در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و فارغ التحصیلان رشته علوم باغبانی به منظور یادگیری مهارت های گلخانه ای در شهرک گلخانه ای فرهیختگان حضور مستمر و فعال دارند و از آموزش های علمی و عملی لازم بهره مند میگردند.