آخرین اخبار

جداسازی پاجوش های بالغ گیاه سانسوریا و انتقال به گلدان

جداسازی پاجوش های بالغ گیاه سانسوریا و انتقال به گلدان
بیشتر بخوانید

تولید و آماده سازی اچینو (کاکتوس ) رنگی

تولید و آماده سازی اچینو (کاکتوس ) رنگی
بیشتر بخوانید

نصب تجهیزات مورد نیاز در سیستم تکثیر گیاهان با حضور هسته های علمی

نصب تجهیزات مورد نیاز در سیستم تکثیر گیاهان با حضور هسته های علمی
بیشتر بخوانید

ظهور گلهای زیبای گیاه مرجان (افوربیا میلی)

ظهور گلهای زیبای گیاه مرجان (افوربیا میلی)
بیشتر بخوانید

گرده افشانی مصنوعی گیاه آدنیوم

گرده افشانی مصنوعی گیاه آدنیوم
بیشتر بخوانید

خارج سازی درختچه های زینتی قابل فروش به شیوه روت بال با استفاده از ماشین جابجایی درخت

خارج سازی درختچه های زینتی قابل فروش به شیوه روت بال با استفاده از ماشین جابجایی درخت
بیشتر بخوانید