آخرین اخبار

گرده افشانی مصنوعی گیاه افوربیا ویگوری

گرده افشانی مصنوعی گیاه افوربیا ویگوری
بیشتر بخوانید

آماده سازی بستر کشت در یکی از واحدهای گلخانه ای

کشت دو گونه از گیاه سانسوریا به عنوان گیاهان مولد و تولید گل های گلدانی،
بیشتر بخوانید

برگزاری وبینار آشنایی با سیستم های کشت بدون خاک (هیدروپونیک)

برگزاری وبینار آشنایی با سیستم های کشت بدون خاک (هیدروپونیک)
بیشتر بخوانید

برگزاری وبینار تولید نشای صنعتی محصولات گلخانه ای

برگزاری وبینار تولید نشای صنعتی محصولات گلخانه ای مهندس ایوب قربانی
بیشتر بخوانید

کارگاه

معرفی کاربردی برخی از گیاهان بومی زینتی و دارویی استان گلستان
بیشتر بخوانید