دسته‌بندی اخبار

آماده سازی و بسته بندی خاک گیاهان آپارتمانی به صورت استاندارد و فروش آن در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

آماده سازی و بسته بندی خاک گیاهان آپارتمانی به صورت استاندارد و فروش آن در شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه دراسینا کامپکت در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

تکثیر گیاه دراسینا کامپکت در شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه فیکوس الاستیکا در واحد تکثیر شهرک گلخانه ای فرهیختگان

تکثیر گیاه فیکوس الاستیکا در واحد تکثیر شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

آماده سازی زمین جهت کشت پیاز گل مریم در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

آماده سازی زمین جهت کشت پیاز گل مریم در شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید