دسته‌بندی اخبار

فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

بازدید مرتب گیاه پزشکان و متخصیین گیاه از محصولات گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

نصب و سرویس سیستم های گرمایشی گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید معاون دفتر نمایندگی آستان قدس در گرگان از شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید