دسته‌بندی اخبار

ارسال شاخه گیاه فوتونیا به تهران و مشهد

ارسال شاخه گیاه فوتونیا به تهران و مشهد
بیشتر بخوانید

کاشت گیاه سانسوریا رقم گلد فیلم در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

کاشت گیاه سانسوریا رقم گلد فیلم در شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

جداسازی پاجوش های بالغ گیاه سانسوریا و انتقال به گلدان

جداسازی پاجوش های بالغ گیاه سانسوریا و انتقال به گلدان
بیشتر بخوانید

تولید و آماده سازی اچینو (کاکتوس ) رنگی

تولید و آماده سازی اچینو (کاکتوس ) رنگی
بیشتر بخوانید

نصب تجهیزات مورد نیاز در سیستم تکثیر گیاهان با حضور هسته های علمی

نصب تجهیزات مورد نیاز در سیستم تکثیر گیاهان با حضور هسته های علمی
بیشتر بخوانید

ظهور گلهای زیبای گیاه مرجان (افوربیا میلی)

ظهور گلهای زیبای گیاه مرجان (افوربیا میلی)
بیشتر بخوانید