دسته‌بندی اخبار

فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

سرویس روزانه سیستم های تهویه هوا گلخانه توسط کارشناسان فنی
بیشتر بخوانید

گلخانه فرهیختگان

ششمین جلسه مدیریت گلخانه و حسابداران جهت خرید نرم افزار جدید حسابداری
بیشتر بخوانید

عقد تفاهم نامه

عقد تفاهم نامه با اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان گلستان
بیشتر بخوانید

عقدتفاهم نامه

عقد تفاهم نامه با میراث فرهنگی و گردشگری استان گستان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور از گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

جلسه ای با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
بیشتر بخوانید

اقدامات صورت گرفته در گلخانه فرهیختگان

اقدامات صورت گرفته در گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید همیاران فضای سبز از گلخانه فرهیختگان به منظور آموزش عملی و آشنایی با گیاهان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید