دسته‌بندی اخبار

تور بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان

تور بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان
بیشتر بخوانید

بازدید معاونت اجرایی اتاق بازرگانی استان گلستان و جمعی از بازرگانان ایران و کشور ازبکستان

بازدید معاونت اجرایی اتاق بازرگانی استان گلستان و جمعی از بازرگانان ایران و کشور ازبکستان
بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی سرپرست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی واحد گرگان با معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان

جلسه هماهنگی سرپرست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی واحد گرگان با معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان
بیشتر بخوانید

عقد تفاهم نامه فیمابین سرای نوآوری گرگان واحد جیرفت

عقد تفاهم نامه فیمابین سرای نوآوری گرگان واحد جیرفت
بیشتر بخوانید

بازدید راهنمایان تورهای گردشگری فعال شهرستان گرگان

بازدید راهنمایان تورهای گردشگری فعال شهرستان گرگان
بیشتر بخوانید

بازدید دانشجویان موسسه جامعه المصطفی گرگان از شهرک گلخانه ای فرهیختگان سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد گرگان

بازدید دانشجویان موسسه جامعه المصطفی گرگان از شهرک گلخانه ای فرهیختگان سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد گرگان
بیشتر بخوانید

انتقال گیاه آدنیوم به گلدان

انتقال گیاه آدنیوم به گلدان
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه زامیفولیا در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

تکثیر گیاه زامیفولیا در شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه دراسینا کامپکت همراه با کارآموزان

تکثیر گیاه دراسینا کامپکت همراه با کارآموزان
بیشتر بخوانید