دسته‌بندی اخبار

آماده سازی و بسته بندی خاک گیاهان آپارتمانی به صورت استاندارد و فروش آن در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

آماده سازی و بسته بندی خاک گیاهان آپارتمانی به صورت استاندارد و فروش آن در شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه دراسینا کامپکت در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

تکثیر گیاه دراسینا کامپکت در شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه فیکوس الاستیکا در واحد تکثیر شهرک گلخانه ای فرهیختگان

تکثیر گیاه فیکوس الاستیکا در واحد تکثیر شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

آماده سازی زمین جهت کشت پیاز گل مریم در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

آماده سازی زمین جهت کشت پیاز گل مریم در شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

فروش و ترانزیت بار به کشور دوست و همسایه قزاقستان

فروش و ترانزیت بار به کشور دوست و همسایه قزاقستان
بیشتر بخوانید

ارائه خدمات مشاوره، بازدید و فروش گل در شهرک گلخانه ای فرهیختگان در ایام نوروز ۱۴۰۰ . از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۴

ارائه خدمات مشاوره، بازدید و فروش گل در شهرک گلخانه ای فرهیختگان در ایام نوروز ۱۴۰۰ . از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۴
بیشتر بخوانید

کاشت گیاهان آپارتمانی شفلرا طلایی و فیکوس آمستل

کاشت گیاهان آپارتمانی شفلرا طلایی و فیکوس آمستل
بیشتر بخوانید

کاشت قلمه های ریشه دار گیاه سانسوریا در گلدان

کاشت قلمه های ریشه دار گیاه سانسوریا در گلدان
بیشتر بخوانید