دسته‌بندی اخبار

تولید گیاه آپارتمانی

تولید گیاه آپارتمانی فیکوس لیراتا
بیشتر بخوانید

برگزاری نشست مشترک

برگزاری نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن،کشاورزی گرگان و هیات نمایندگان و رئییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با ریاست واحد گرگان
بیشتر بخوانید

برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی با همکاری سرای نوآوری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
بیشتر بخوانید

برگزاری تور آموزشی و بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان نیروی انتظامی

برگزاری تور آموزشی و بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان نیروی انتظامی
بیشتر بخوانید

تور بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان

تور بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان
بیشتر بخوانید

بازدید معاونت اجرایی اتاق بازرگانی استان گلستان و جمعی از بازرگانان ایران و کشور ازبکستان

بازدید معاونت اجرایی اتاق بازرگانی استان گلستان و جمعی از بازرگانان ایران و کشور ازبکستان
بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی سرپرست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی واحد گرگان با معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان

جلسه هماهنگی سرپرست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی واحد گرگان با معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان
بیشتر بخوانید