دسته‌بندی اخبار

گلخانه فرهیختگان

انجام پروژه پایان نامه های دکتری رشته های کشاورزی و گیاه شناسی در گلخانه
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید معاونت نیروی انسانی و منابع آستان قدس رضوی از گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

گلخانه فرهیختگان

جلسه شورای مدیریت فعالیت های دانش بنیان سرای نوآوری دانشگاه آزاد
بیشتر بخوانید

فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

عملیات عمرانی ساماندهی کابل های برق فشارقوی گلخانه
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گلستان از گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید مسوول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان گلستان از گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید دکتر صیادی مدیرکل بانک کشاورزی استان گلستان از شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

مشاوره ساخت گلخانه توسط کارشناسان سازه های گلخانه ای
بیشتر بخوانید