دسته‌بندی اخبار

کارگاه

معرفی کاربردی برخی از گیاهان بومی زینتی و دارویی استان گلستان
بیشتر بخوانید

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه تواید نشای صنعتی
بیشتر بخوانید

جشنواره گل نرگس

جشنواره گل نرگس آغاز شد
بیشتر بخوانید

گلخانه فرهیختگان

عضویت گلخانه فرهیختگان در انجمن گل و گیاه زینتی کشور
بیشتر بخوانید

فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

خرید نشا گل سینره و گلدان زنی آن در گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

کاشت بذر شمعدانی در سینی های نشا گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

گلخانه فرهیختگان

جلسه هم اندیشی خرید نرم افزار جدیدحسابداری و مالی گلخانه با دکتر نسیمی معاون مالی دانشگاه آزاد
بیشتر بخوانید